Søk inkluderingsfondet i TBK

Fondet skal sikre at alle barn i Tromsø badmintonklubb får mulighet til å delta på klubbens aktiviteter uavhengig av privat økonomi. Alle skal med.

Hvem kan søke?

-Barn og ungdommer under 18 år

-Foresatte på vegne av barn

-Trenere eller andre frivillige på vegne av barn

Hvor mye kan det søkes om?

-Ingen absolutt maksgrense

-Avgjøres i hvert enkelt tilfelle

Hva kan det søkes støtte til?

-Medlemsskap

-Treningsavgift

-Racket, klubbdrakt o.l

-Deltakelse turneringer

Hvordan kan det søkes?

Søknad sendes til post@tromsobk.no

Hvordan søknaden behandles?

Behandles i fortrolighet av styreleder og ekstern person oppnevnt av styret