Hvem begynner?

Før kampen begynner, skal det trekkes lodd om hvem som kan velge først (det er vanlig å slå opp ballen og la den ballen peker på velge). En kan velge mellom å serve, å motta serven eller velge side. Den som har tapt loddtrekningen kan velge blant de alternativene som gjenstår. Den som har vunnet ett sett server først i neste sett.

 

Hvordan får man poeng?

Begge spillerne kan vinne poeng på serven. Man fortsetter å serve så lenge man vinner ballen. Når man taper en ballveksling går serven over til motstanderen. Linjene er en del av spillefeltet, så det skal ikke dømmes feil når ballen treffer en linje. Når spillet er i gang kan man stå hvor man vil, og det er ikke feil om man trår utenfor banen. Når man har et jevnt antall poeng (0, 2, 4, 6 osv) skal man avgi serven fra høyre servefelt. Har man et ujevnt antall poeng avgir man serven fra venstre servefelt.

 

Hvor langt spiller man?

En badmintonkamp spilles best av tre sett. For å vinne et sett må man ha 21 poeng. Spillerne skal bytte side mellom hvert sett. I avgjørende sett byttes side når den som ledere har fått 11 poeng. Man kan ta inntil 90 sekunders pause mellom første og annet sett, og pausen mellom annet og tredje sett må ikke overskride 5 minutter.

 

Forlengelse

Ved stillingen 20-20 må settet vinnes med to poeng. Et sett spilles imidlertid ikke lenger enn til 30 poeng, så et sett kan vinnes 30-29.

 

Spesielt om double-spillene

Før kampen starter, skal spillerne bestemme hvem som tar den første serven fra høyre serverute, og hvem på motstanderlaget som skal ta imot serven. Serveren fortsetter å serve frem til han/hun taper ballvekslingen. Serven går da til motstanderparet. Når ballen vinnes tilbake, skal man bytte server, som avleverer serven fra den serveruten som tilsvarer parets poeng. Under spillets gang er det ingen restriksjoner på spillernes plassering på sin banehalvdel eller hvem som skal returnere ballen.

 

Annet

I en korrekt serve skal en del av begge føttene til både server og mottaker være i kontakt med banen inntil serven er avgitt. Hele rackethodet skal, når ballen treffer racketen i serven, være under serverens midje (nederste ribben) og hele rackethodet  skal i trefføyeblikket være under (lavere enn) den hånd som holder racketen. Det er feil (tapt ballveksling) hvis en spiller berører nettet eller nettstolpene med racket, kropp eller bekledning under spillet. Les mer om spillereglene på www.badminton.no.