Det brukes to ulike server: lang serve og kort serve.

Lang serve

Brukes som et defensivt slag for å sette i gang spillet. Lang serve brukes i single, hvor ballen helst skal plasseres så nær baklinjen og midtlinjen som mulig.

image00

Kort serve

Brukes først og fremst i double, men kan også brukes i single til å sette i gang spillet. Ballen bør plasseres så nær servelinjen som mulig, og det bør slås så lavt over nettet som mulig. Det dømmes ikke feil selv om ballen berører nettet på veien.

image01

Forehand clear

Dette er et slag som slås fra baklinje til baklinje. Slaget slås over hodet, og avhengig av hvor høyt man slår kan det være både et defensivt og et offensivt slag.

image03

Backhand clear

Slaget slås fra baklinje til baklinje. Slaget brukes når man ikke kan slå et forehandslag. Teknisk er slaget nærmest speilvendt av et forehandslag.

image02