Det avholdes årsmøte i løpet av februar hvert år. Alle medlemmene oppfordres til å komme og være med å planlegge klubbens framtid. Det innkalles til årsmøte en måned i forkant.